• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Rapport: Tyskland Business Climate Survey

Under de senaste årens turbulens är relationen mellan Sverige och Tyskland fortsatt stark. De flesta tillfrågade i undersökningen förväntar sig att både omsättningen och investeringarna i Tyskland kommer att öka det kommande året.

Tyskland fortsätter att vara Sveriges viktigaste handelspartner. Exporten har ökat i en årlig takt om 1,93 procent sedan 1995. Svenska företag väljer att etablera sig i Tyskland tack vare landets starka och stabila ekonomi, centrala ställning inom EU och stora befolkning om 83 miljoner människor.

Läs mer om rapporten på business-sweden.com Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten Germany Business Climate Survey här Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.