• Förnybar energi
  • Sverige

Brist på tillstånd bromsar vindkraftsutbyggnaden

Industrins klimatomställning kräver mycket el på kort tid och ökad inhemsk produktion minskar sårbarheten i osäkra tider. Trots detta var det första kvartalet 2022 på vindkraftmarknaden relativt svagt, med investeringsbeslut motsvarande 330 megawatt (MW), visar ny statistik från Svensk Vindenergi.

Utfallet förklaras främst av brist på tillståndsgivna projekt i södra Sverige, där viljan att investera är störst till följd av högre elpriser. Brist på tillstånd riskerar att dämpa vindkraftens utbyggnad och försvåra industrins omställning.

Läs hela nyheten på vindkraftsnyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.