• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Norden

Nordic Net Zero: The Green Business Opportunity

The business case is clear: with the potential to create over 350,000 jobs, Nordic net zero is the largest opportunity individual businesses and the economy have seen for decades. It will require the Nordics to decarbonize smartly and invest approximately €860 billion, but immediate action puts the economic benefits within reach.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.