• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Rapport: Vätgas i fordonssektorn kräver omfattande insatser

För tillfället ser det ut som att eldrift kommer vara överlägset billigast per fordonskilometer. IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) efterlyser nu snabba och kraftiga åtgärder för att rätta till situationen.

IVA föreslår en kilometerskatt på tunga fordon som är kraftigt reducerad för nollutsläppande fordon, stöd till utbyggnad av tankställen för vätgas och att snabbt utreda vilken stödmodell som är bäst. Dessutom vill akademi att elskatten ska sänkas till 1 öre per kilowattimme, vilket innebär ett statligt skattebortfall på årliga 25 miljarder kronor.

Läs om rapporten på aktuellhallbarhet.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten på iva.se (pdf) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.