• Avfall och återvinning
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Goda möjligheter att öka biogasproduktion från matavfall i Västra Götaland

Insamlingen av matavfall behöver öka betydligt i länets kommuner för att uppfylla de regionala miljömålen. Kapaciteten till förhandling behöver också stärkas. Samtidigt är potentialen stor i Västra Götaland. Det visar en förstudie som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen och Biogas Väst.

Idag samlas ungefär 66 000 ton in. Om hela potentialen på cirka 180 000 ton matavfall tas till vara kan biogasproduktionen bli cirka 163 gigawattimmar per år.

Läs hela pressmeddelandet Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.