• Förnybar energi
  • Sverige

Kortare tillståndsprocess för havsbaserad vindkraft

Regeringen föreslår ändrat beslutsförfarande för undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen. Förslaget innebär att kontinentalsockelförordningen (1966:315) ändras så att frågor om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln som huvudregel prövas av Sveriges geologiska undersökning, SGU, i stället för som i dag av regeringen.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.