• Förnybar energi
  • Sverige

Industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft enligt enkätstudie

I en enkätstudie som presenteras i dag svarar svenska industribolag med bred enighet att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för grön elproduktion. Bolagen har ett stort elbehov som ökar här och nu, och en klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar till att stärka den egna konkurrenskraften.

Totalt 21 industribolag med ett stort elbehov har deltagit i Svensk Vindenergis enkätundersökning, exempelvis LKAB, Volvo, Northvolt, Preem, Holmen och SCA. I enkäten har bolagen fått uppge i vilken grad de instämmer i ett antal påståenden.

Läs hela artikeln på vindkraftsnyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.