• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

IPCC-rapporten 2022


Under 2010-2019 har globala växthusgasutsläppen fortsatt att öka. Det behövs fortsatt arbete med både omedelbara och djupgående utsläppsminskningar inom alla sektorer för att begränsa den globala uppvärmningen. Och det finns många åtgärder. Det framgår av IPCC:s rapport ”Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringen” som släpptes den 4 april.

FN:s klimatpanel IPCC visar i rapporten att sedan 2010 har priset på sol- och vindenergi samt batterier stadigt minskat. Ett ökande utbud av styrmedel världen över har förbättrat energieffektivitet, minskat avskogning och påskyndat utbyggnad av förnybar energi.

Läs om rapporten på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten på ipcc.ch Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.