• Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Europa

Rapport: Hållbar energi i Nederländerna

Europeiska länder tvingas se över sin energiproduktion, lagring och sina distributionsnätverk för att mildra den pågående energikrisen. Med EU:s globala nettonollmål som närmar sig har Nederländerna satt upp ambitiösa mål för att minska beroendet av fossil energi och öka effektiviteten i fjärrvärmenäten.

Det politiska engagemanget för energiövergången har bromsats upp med de senaste valresultaten som tagit lång tid att lösa, men nu är agendan för förändring fastställd. Detta ger en möjlighet för svenska företag, som kan visa på expertkunskap i att integrera energisystem på lokal och regional nivå, att spela en betydande roll för att Nederländerna ska kunna uppfylla de kritiska målen före 2030.

Läs mer om rapporten rapporten på business-sweden.com Länk till annan webbplats.
Ladda ner rapporten här (pdf) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.