• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Rapport: Riskkapitalstatistik – venture capital

I den här rapporten redovisas statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag åren 2010–2020. År 2020 har riskkapitalinvesteringarna ökat kraftigt jämfört med 2019 och uppgick till 4,81 miljarder kronor.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.