• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Utlysning: Ny möjlighet för företag att söka EU-bidrag

Nu finns möjligheten för små och medelstora företag att söka bidrag från EUIPOs SME Fund. Du som företagare kan få ersättning både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar, en så kallad IP Scan, och för avgiften vid registrering av varumärke, design och patent.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.