• Avfall och återvinning
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Värmelagring i berg har testats på Filbornaverket

Öresundskraft i Helsingborg har försökt hitta en teknisk och ekonomisk metod för att lagra överskottsvärmen från avfallshanteringen på Filbornaverket. Detta genom att lagra värmen från eldningen som sker under sommaren för att sedan nyttja den i fjärrvärmenätet under vintern.

Foto: Öresundskraft

Att säsongslagra värme i berggrunden är inget nytt men har hittills skett i urberg, så kallat kristallint berg som granit och gnejs som är den vanligaste bergarten i Sverige. Den nordvästskånska bergarten däremot är sedimentär, det vill säga gammal havsbotten som består av lera, den finkorniga jordarten silt och av sandsten.

Läs artikeln på energinyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.