• Avfall och återvinning
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Nordamerika

Ny teknik gör metan lönsam och minskar utsläpp

En orsak till den globala uppvärmningen är metan, en växthusgas som är 28 gånger starkare än koldioxid. Deponier är en stor källa till metan, som skapas när organiskt material bryts ned under jorden. Nu kommer ny teknik som ska reducera utsläppen och öka lönsamheten vid omvandling till naturgas.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.