• Avfall och återvinning
  • Transporter
  • Europa

Inför system för att minska illegala avfallstransporter

Från den 1 februari 2022 kommer all avfallstransport till och i genom Polen att registreras i den så kallade SENT-modulen. Systemet, Electronic Transport Supervision System, infördes först 2017 för att transporter av bland annat kemikalier, bränsle och tobak skulle registreras för att säkra underlaget för skatteintäkter och minska brottsligheten i landet.

Fler nyheter inom området transporter

Här kan du hitta de senaste nyheterna inom området transporter.

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.