• Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Sverige

Rapport: Solvärme har stor potential i mindre fjärrvärmenät

Solvärme kan få en allt större roll i svenska fjärrvärmenät, framför allt i glesbygden där biobränsle dominerar. Men för att tekniken ska slå igenom krävs säsongslager, visar en ny rapport från Energimyndigheten. Aktörer inom solbranschen efterlyser nu ett investeringsstöd för att marknaden ska ta fart.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.