• Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

Statistik: Sveriges territoriella utsläpp 2020 (preliminära)

Pandemin bidrog till en rekordminskning av svenska klimatutsläpp under 2020. Utsläppen minskade med 6,8 procent jämfört med 2019.

Den största minskningen har skett inom industrin, där utsläppen har minskat med knappt 1,8 miljoner ton. Detta beror framför allt på minskade utsläpp inom järn- och stålindustrin, till följd av minskad produktion, samt inom kemiindustrin, där en brand i Borealis krackeranläggning orsakade produktionsstopp under en stor del av året.

Läs statistiken på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.