• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Europa

Circular Bio-based Europe har startat

I satsningen Circular Bio-based Europe ska industrierna använda avfall och biomassa för att producera förnybara biobaserade produkter. Genom att jobba innovativt, hållbart och cirkulärt, kan de bidra väsentligt till klimatneutralitetsmålet till 2050 och samtidigt skapa jobb och ekonomisk tillväxt över hela Europa.

Syftet med Circular Bio-based Europe är att sammanföra aktörer från olika biobaserade industrier, allt från bönder till vetenskapsmän, för att lösa sektorns alla utmaningar.

Läs mer på bioinnovation.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.