• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Rapport: Spanien Climate Business Survey

Business Climate Survey Spanien 2021 visar att svenska företag har blandade känslor inför det spanska företagsklimatet. Men i allmänhet anser de att det nuvarande affärsklimatet är "neutralt" (varken bra eller dåligt). De flesta svenska företag hade dock ett positivt år 2020 när det gäller lönsamhet och ser positivt på den förväntade återhämtningen i konjunkturen.

Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för svenska företags resultat i Spanien, samt fördjupa kunskapen om möjligheterna och utmaningarna med den spanska marknaden.

Läs om rapporten på business-sweden.com Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten Business Climate Survey for Swedish Companies in Spain 2021 Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.