• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Asien

Rapport: Japan Business Climate Survey 

I Business Climate Survey Japan 2020 var marknadsutsikterna ganska dåliga på grund av oron för effekterna av covid-19. Trots pandemins utmaningar förblev dock den stora majoriteten – 75 procent – av de svenska företagen i Japan lönsamma.

Svenska företag i Japan var motståndskraftiga mot hinder som till exempel brister i leveranskedjan, vilket innebar att betydligt fler svenska företag i Japan gick med vinst jämfört med det globala genomsnittet.

Läs om rapporten på business-sweden.com Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten Business Climate Survey for Swedish Companies in Japan 2021 Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.