• Förnybar energi
  • Vatten och avlopp
  • Norden

Samarbete i Östersjön ska göra biogas av lastfartygens avloppsvatten

Det är lagligt att släppa ut lastfartygens toalettavloppsvatten i Östersjön, även om det förvärrar dess övergödning. Baltic Sea Action Group sammanför aktörer i ett nytt Ship/t Waste Action-samarbete, där fartygens toalettavloppsvatten lämnas i hamnen, varifrån det uppsamlas för biogasproduktion.

Samarbetet främjar en cirkulärekonomisk verksamhetsmodell där fartygens toalettavloppsvatten omvandlas till biogasbränsle för tunga transportfordon. Ship/t Waste Action samarbetet utvecklar en värdekedja för avfallshantering mellan olika aktörer, med start i HaminaKotka hamn.

Läs hela artikeln på energinyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.