• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Seminarium om hållbarhet och immaterialrätt

SuPr har tillsammans med Patent och registreringsverket, PRV, hållit i ett digitalt seminarium som behandlar kopplingen mellan hållbarhet och immaterialrätt. Du kan nu se seminariet i efterhand.

Hur hänger immaterialrätt och hållbarhet ihop? Kan en ökad medvetenhet kring immaterialrätt vara ett verktyg för att skapa en mer hållbar industri? Experter på PRV berättar bland annat om hur immaterialrätt kan hjälpa företag att skapa en mer hållbar verksamhet och affärsutveckling.

Titta på seminariet i efterhand på suprnod.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.