• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Utlysning: Innovativa Startups steg 2

Innovativa Startups steg 2 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa Startups steg 1. Här krävs en egen finansiering om minst 10 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Vem kan söka?
Detta erbjudande riktar sig enbart till de nystartade småföretag som slutrapporterat sitt steg 1-projekt. De formella kraven från steg 1 gäller fortfarande.

Ansök senast 22 februari kl 14:00, 2022.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter