• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Afrika

Sverige har skrivit avtal med Ghana om klimatsamarbete

Under COP26 i Glasgow undertecknade Sverige och Ghana ett samförståndsavtal att samarbeta enligt artikel 6 i Parisavtalet.

Fler nyheter