• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Utlysning: EU:s innovationsfond

Utlysningen riktar sig till företag som har demonstrationsprojekt av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. Projekten har möjlighet att få stöd i form av bidrag med upp till 60 procent av projektens stödgrundande kostnader.

Utlysningen stänger i mars 2022.

Ansökan ska göras via Kommissionens ansökningsportal. Ansvarig europeisk myndighet för Innovationsfondens utlysningar är CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

Läs mer på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.
Ansök på ec.europa.eu Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.