• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Europa

Utlysning Viable Cities: Energipositiva stadsdelar för klimatneutrala städer

Vill du bidra till att vi kan uppnå energipositiva stadsdelar och därmed klimatneutrala städer? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i utlysningen inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED).

I den här utlysningen välkomnas projekt inom följande två tematiska områden:

  • Tematiskt område 1: PED för klimatneutralitet: omvandling av befintliga stadsdelar
  • Tematiskt område 2: Realisering av PED: processinnovation och affärsmodeller

Ansök senast 24 februari, 2022, kl 12:00.

Läs mer och ansök på energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Fler nyheter