• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Nordamerika

Rapport: USA Business Climate Survey

Den här rapporten belyser hur svenska företag som är verksamma i USA uppfattar marknadsförhållandena och de ekonomiska utsikterna för sina verksamheter, samt om och hur uppfattningarna skiljer sig åt mellan olika typer av företag.

Business Climate Survey är ett verktyg som Team Sweden använder för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer över världen.

Läs om rapporten på businessweden.com Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten USA Business Climate Survey (pdf) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.