• Energieffektivisering
  • Förnybar energi
  • Sverige

Utlysning: Konceptutveckling av energiinnovationer med affärsfokus

Sök stöd för konceptutveckling av innovationer, som har ett affärsfokus och potential att bidra till omställningen av ett hållbart nationellt och globalt energisystem.

Syftet med den aktuella utlysningen är att bidra till ett framtida hållbart energisystem nationellt samt globalt. Utlysningen är riktad mot nya koncept med innovationshöjd i tidiga skeden som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering. Konceptet ska ha möjlighet att ligga till grund för utveckling av en innovation med kommersiell potential som kan bidra till omställningen av energisystemet.

Ansök senast 1 december 16:00, 2021.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Flera nyheter