• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Ansök om 1 av 3 platser till Exportboost

Anmäl dig och din utmaning kring internationalisering till Exportboost. Är du kvalificerad kan du få en av tre platser vid detta tillfälle. Exportboost är ett fantastiskt erbjudande för dig som leder ett litet eller mellanstort företag att få tillgång till 10 olika exportrådgivare vid samma tillfälle. Du får kostnadsfritt delta i ett digitalt möte där alla lyssnar till din utmaning och där du direkt får svar om hur du kan komma vidare.

Fler nyheter