• Förnybar energi
  • Sverige

Rapport: Investerare i vindkraft avvaktar

Trots det växande behovet av el gjordes inga nya investeringar i vindkraft det tredje kvartalet i år, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Sannolika förklaringar är att det råder osäkerheter på energimarknaden och att det tredje kvartalet traditionellt har minst antal investeringsbeslut.

Fler nyheter