• Förnybar energi
  • Asien

Ökade kostnader för polykisel från Kina riskerar höja kostnaden för solceller

Kostnaden för ”gröna lösningar” håller på öka eftersom priserna, till exempel på polykisel, går upp och kommer sannolikt att förbli höga bland annat på grund av fabriksstopp i Kina.

Fler nyheter