• Förnybar energi
  • Sverige

Rapport: Vindkraftens påverkan på människors intressen

Rapporten är en uppdatering av syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” (2012). Den består av fyra delar, där forskarna har sammanställt och analyserat internationell och svensk forskning.

Forskarna betonar betydelsen av hur frågor om rättvisa, delaktighet och förtroende hanteras vid planering och förberedelse av en vindkraftsetablering.

Läs om rapporten på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten (pdf) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.