• Förnybar energi
  • Sverige

Svensk Solenergis kartläggning visar rekordintresse för solpaneler för privatbruk

I skuggan av de rekordhöga elpriserna så rusar intresset för att producera sin egen el. I år kommer ny solenergi med en effekt motsvarande en kärnkraftsreaktor att installeras i Sverige, bedömer branschföreningen Svensk Solenergi.

Fler nyheter inom området förnybar energi