• Förnybar energi
  • Nordamerika

Regeringen beslutar om att bygga ut stamnätet och minska anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft

Svensk Vindenergi välkomnar det beslut som regeringen presenterat om att bygga ut stamnätet till havs och att minska den havsbaserade elproduktionens kostnader för att ansluta sig till elnätet.

Fler nyheter