• Förnybar energi
  • Sverige

Statistik: Biogasproduktionen och biogasanvändningen ökade med 2 procent under 2020

Den totala biogasanvändningen i Sverige 2020 uppskattas till drygt 4 TWh, en ökning med 2 procent jämfört med 2019. Den svenska produktionen var 2,2 TWh där merparten av biogasen uppgraderas (65 procent) för användning främst som fordonsgas. Samtidigt producerades 3 miljoner ton näringsrik rötrest där 87 procent användes som gödningsmedel i jordbruket.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.