• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Test Drive Sustaintech

Sting Test Drive Sustaintech is a practical training program for people with early-stage ideas or startups in the energy and climate space who are ready to take action.

Over the course of four evening workshops, you and your team will test and develop your idea, receive hands-on support from Sting’s experienced business coaches and take the first steps towards commercializing your innovation.

Sista dag för ansökan är 21 december, 2021.

Läs mer och ansök på sting.co Länk till annan webbplats.

Fler nyheter