• Förnybar energi
  • Sverige

Lägenhetsboende missar solrevolutionen i onödan

I en undersökning som Telge Energi har gjort, framkommer att många som är intresserade av att installera solpaneler uppfattar sin boendeform, det vill säga lägenhet, som ett hinder i onödan. Telge Energi vill därför öka kännedomen om möjligheter för lägenhetsboende.

Bostadsrättsföreningar kan till exempel installera egna solceller och som privatperson går det att bli andelsägare i en solelpark.

Läs hela artikeln på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Flera nyheter