• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Rapport: Ny innovationsagenda pekar ut prioriterade insatser för omställning inom planetens gränser

RE:Agendan är framtagen av RE:Source i samverkan med en rad experter och sätter ambitiösa mål för år 2030.

RE:Agendan beskriver en målbild för Sverige till 2030, sju prioriteringar för att uppnå målen, och tre huvudområden som Sverige bör prioritera forskning och innovation inom.

Läs om rapporten på resource-sip.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten Re:Agendan Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.