• Avfall och återvinning
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Storskalig vattenrening genom restprodukt från stålindustrin

Slagg från stålindustriproduktion ersätter nu makadam som material i rening av industriella dag- och avloppsvatten. Den första storskaliga användningen i dagvattenrening blir i en industrianläggning som måndags invigdes i Västerås.

Foto: Höganäs, Adam af Ekenstam

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.