• Förnybar energi
  • Europa
  • Asien
  • Nordamerika

Flytande vindkraftverk möjliggör förnybar energi från stora havsområden

Technology could help power a clean energy transition if it can overcome hurdles of cost, design and opposition from fishing.

Fler nyheter