• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Sveriges frivilliga rapport om arbetet med Agenda 2030

Rapporten ”2021 – Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling” är en så kallad frivillig nationell granskning som ger en helhetsbild av hur Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 går.

Rapporten visar att Sverige har såväl ett gott utgångsläge som flera utmaningar för att lyckas genomföra målen i Agenda 2030.

Läs pressmeddelandet på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.