• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Utlysning: Sök stöd för utlandsetablering

Nopef erbjuder nordiska företag finansiellt stöd för bedömning och beredning av internationella investeringar och etablerande av företagsverksamhet på utländska marknader utanför EU/EFTA-området.

Ansökningsfrister
Nopef har en pågående ansökningsprocess och tar emot finansieringsansökningar kontinuerligt. Följande tidsfrister måste dock uppfyllas för att garantera att en ansökan behandlas med säkerhet under en specifik finansieringsrunda.

3 september, 2021.
8 oktober, 2021.
12 november, 2021.

Läs mer och ansök på nopef.com Länk till annan webbplats.

Fler nyheter