• Energieffektivisering
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Filtrerar bort mikroplaster i tvättstugor

Stockholms kooperativa bostadsförmedling, SKB, installerar Mimblys filtersystem för tvättstugor som tar bort 80 procent av mikroplasterna, samtidigt som vattenförbrukningen sänks med upp till 50 procent och elförbrukningen med upp till 30 procent.

Fler nyheter