• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Sverige

Rester från massaindustri blir värdefull kemikalie

Nytt projekt omvandlar fiberrejekt från massaindustrin till insatsvaran etylklorid hos kemiindustrin.

Fler nyheter