• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Rapport: Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie från Elforsk visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem. Studien visar också att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter, där utsläpp är svåra att reducera på andra sätt, är branscher som gynnas mest.

Fler nyheter