• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Utlysning 2: Energipilot Gotland

Du som representerar ett litet eller medelstort företag (SMF) eller ett stort företag som samarbetar med SMF och kan ta fram innovativa skalbara lösningar för att utveckla ett fossilfritt transportsystem och ett robust energisystem på Gotland är välkommen att söka stöd inom denna utlysning.

De innovativa lösningarna ska visa att det är möjligt att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål, ska gå att skala upp och ha hög relevans även för övriga Sverige. Projektet måste genomföras på Gotland men företag som söker stöd kan ha sin hemvist på andra ställen.

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2021.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter