• Avfall och återvinning
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Stallgödsel blir biogas i samarbete mellan matföretaget Valio och St1

Matföretaget Valio och den nordiska energibolaget St1 ska bilda ett gemensamt företag som ska producera förnybar biogas till framförallt den tunga trafiken – detta genom att utnyttja stallgödsel och andra biprodukter från lantbruket.

När man tillverkar biogas av stallgödsel, minskar även mängden metangas som kommer ut i atmosfären under gödselns biologiska nedbrytningsprocess. Mjölkens koldioxidavtryck minskar därmed i bästa fall med en fjärdedel, när utsläppsminskningar från såväl jordbruket, som trafiken tas med i beräkningen.

Läs hela artikeln på energinyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter