• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Så påverkar regeringskrisen miljöarbetet

Hur påverkas utvecklingen inom miljöområdet av regeringskrisen? Miljö & Utveckling har talat med fyra experter inom områdena cirkulär ekonomi, klimat och biologisk mångfald.

Fler nyheter