• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Europa
 • Asien
 • Nordamerika

G7-länderna preciserar åtgärder om klimat och biologisk mångfald

Under ledning av den brittiske premiärministern Boris Johnson har G7-länderna enats om viktiga åtaganden inför höstens FN-möten om klimatet och den biologiska mångfalden.

Efter årsskiftet ska G7-länderna inte ge några statsstöd till ny kolkraft utan CCS-teknik och inte heller direktfinansiera några kolkraftverk.

Läs hela artikeln på aktuellhallbarhet.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter