• Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Sverige

Standard för källsortering i bostäder

Trä- och Möbelföretagen, TMF, har på uppdrag av och i samverkan med sina medlemsföretag inom köksinredning tagit fram en branschstandard motsvarande en miniminivå för källsortering i bostäder.

Foto: Marbodal

Forskning visar att väl fungerande källsortering i bostäder förbättrar förutsättningarna för väl fungerande sortering i bostadsområdenas gemensamma källsorteringsanläggningar. Att ta fram en standard för god källsortering är alltså angeläget av flera skäl.

Läs hela artikeln på recyklingnet.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter