• Förnybar energi
  • Sverige

Lidköping söker partners för solenergimöjligheter

Kommunalt ägda bolaget Lidköping Hovby Flygplats AB undersöker just nu möjligheterna att skapa en solenergianläggning på Hovby flygfält.

Flera nyheter